Sözlükte "intikal" ne demek?

1. Bir yerden başka bir yere geçme, yer değiştirme.
2. Anlama, kavrama.
3. (taşınır, taşınmaz vb. için) miras yoluyla hak sahiplerine geçmeintikal

İntikal kelimesinin ingilizcesi

n. transmission, transition, succession
Köken: Arapça